Znaczny wzrost zysku PGE

Zysk grupy PGE przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 808 mln zł w pierwszym kwartale 2021 r. wobec 432 mln zł rok wcześniej – wynika z szacunkowych danych finansowych opublikowanych przez koncern we wtorek wieczorem.