W Elektrowni Bełchatów trwa rozruch ostatniego awaryjnie wyłączonego bloku

W Elektrowni Bełchatów trwa rozruch ostatniego z 10 bloków energetycznych awaryjnie wyłączonych po poniedziałkowej awarii na stacji rozdzielczej Polskich Sieci Energetycznych w Rogowcu. Elektrownia pracuje już z mocą zgodną z zapotrzebowaniem Operatora Systemu Przesyłowego.