Sescom rozwija program wodorowy i celuje w rynek obrotu zieloną energią

Sescom chce inwestować w rozwój projektów wodorowych. Planuje przenieść realizowany dotychczas w ramach spółki program do nowego podmiotu. Zarząd firmy spodziewa się, że spółka celowa sama stworzy grupę podmiotów, które będą realizowały cele wodorowe. Nie wyklucza działalności na rynku obrotu energią.