PGNiG razem z ReliaSol wypróbuje nowe technologie predykcyjne w ciepłownictwie

Modele pozwalające przewidzieć potencjalne awarie zostaną wykorzystane przy eksploatacji kotła gazowego w Elektrociepłowni Żerań, której operatorem jest PGNiG Termika. Pilotażowy projekt grupa PGNiG zrealizuje we współpracy z firmą ReliaSol- poinformowało PGNiG.