Jest decyzja: górnicza Solidarność podpisze umowę społeczną

Po przeprowadzonej dyskusji Rada Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ Solidarność upoważniła kierownictwo górniczej Solidarności do podpisania umowy społecznej regulującej zasady transformacji polskiego górnictwa i energetyki. Po podpisaniu przez związki dokument zostanie przesłany do Komisji Europejskiej.