ZE PAK szykuje studium wykonalności dla dużej gazowej inwestycji

Firma ILF Consulting Engineers Polska świadczy usługi doradcze przy rozważanej przez Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) strategicznej inwestycji obejmującej m.in. przygotowanie studium wykonalności. Prace dotyczą potencjalnej budowy bloku gazowo-parowego CCGT Adamów , klasy 400-600 MWe – poinformował ILF.