W Krośnie powstanie elektrociepłownia na odpady

W Krośnie powstanie jednostka kogeneracyjna o mocy 10 MWt, która będzie opalana paliwem powstałym z pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych. Koszt inwestycji to ponad 140,5 mln zł brutto. Inwestycja otrzymała 112 mln zł wsparcia z NFOŚiGW.