TIM z kolejnym rekordem przychodów z hurtowni elektrotechnicznych

TIM, notowany na GPW dystrybutor artykułów elektrotechnicznych, przekazał wstępną informację o szacowanych przychodach ze sprzedaży netto towarów oraz usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów za czerwiec 2021 roku, wraz z danymi porównywalnymi za poprzedni rok. Po raz czwarty miesięczne przychody ze sprzedaży przekroczyły 100 mln zł.