TGE z najlepszym półroczem w historii rynków spot energii elektrycznej

Towarowa Giełda Energi dokonała podsumowania tegorocznej działalności. W czerwcu 2021 roku na TGE miały miejsce dalsze, istotne wzrosty cen, zarówno energii elektrycznej, jak i gazu ziemnego oraz praw majątkowych. Odbywały się one przy wysokich wolumenach obrotu, w szczególności na rynku terminowym gazu ziemnego, gdzie już drugi miesiąc z rzędu obroty przekroczyły 12 TWh.