Tauron z dużym wzrostem zysku

Pierwszy kwartał 2021 r. dla grupy Tauron był dość udany: zysk netto wyniósł 851 mln zł, podczas gdy rok wcześniej ukształtował się na poziomie 161 mln zł.