Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej: Opóźnić o 2 lata przepisy dla nowych prosumentów

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej postuluje co najmniej dwuletnie vacatio legis dla zmiany systemu rozliczania prosumentów z energii. Według projektu ministerstwa klimatu, likwidacja systemu opustów nastąpi z końcem tego roku.