Przedsiębiorcy alarmują w sprawie energetyki. Polsce grozi uzależnienie

Zachowawcza, oparta na nieaktualnych założeniach, nieadekwatna do wyzwań i zmniejszająca bezpieczeństwo Polski w zakresie surowcowym – tak Rada Przedsiębiorczości, skupiająca największe polskie organizacje biznesowe, ocenia Politykę energetyczną państwa 2040.