Prezes Taurona rezygnuje ze stanowiska

Taurom poinformował, że 2 lipca 2021 r. otrzymał rezygnację Pawła Strączyńskiego z pełnienia funkcji prezesa ze skutkiem na koniec dnia 21 lipca 2021 r.