Polski projekt jądrowy: jak bezpiecznie składować niebezpieczne odpady?

– Dla budowy nowych składowisk odpadów promieniotwórczych w Polsce kluczowa będzie decyzja o budowie elektrowni jądrowej. Gdy taka decyzja zapadnie to wiadomo będzie, że konieczna jest relatywnie szybka budowa nowego powierzchniowego składowiska odpadów promieniotwórczych i ostatecznie także składowiska głębokiego składowania dla wypalonego paliwa jądrowego. Podobnie jak wielu innych interesariuszy czekamy na decyzję w sprawie budowy elektrowni jądrowej, bo w istocie to ona określi kierunek naszego działania – mówi Krzysztof Madaj, dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP).