Polska sprzedała uprawnienia do emisji CO2 za grube miliony euro

Polska 14 lipca 2021 na aukcji uprawnień do emisji CO2 (EUA) sprzedała pulę 2,575 mln uprawnień do emisji po 52 euro/EUA, co oznacza, że przychód ze sprzedaży uprawnień EUA w tej aukcji wyniósł 133,9 mln euro.