PGE i Uniwersytet Morski w Gdyni z listem intencyjnym ws. Centrum Offshore

Uniwersytet Morski w Gdyni i PGE podpisały list intencyjny o współpracy eksperckiej w celu rozwijania morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Wspólne działania obejmują badania, analizy, wymianę doświadczeń, jak również utworzenie Centrum Offshore pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki – poinformowała PGE.