OZE: Zapóźnienia są szansą dla Polski

Komisja Europejska w ramach Europejskiego Zielonego Ładu wprowadzi rozwiązania dotyczących zrównoważonego finansowania. Są w nich wymienione m.in. inicjatywy, których celem jest przeciwdziałanie zmianie klimatu i zaradzenie innym wyzwaniom środowiskowym, przy jednoczesnym zwiększeniu inwestycji w transformację Unii w kierunku zrównoważonej gospodarki oraz zwiększeniu udziału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w tym procesie.