Oczyszczają ścieki, wytwarzając biogaz i zielony prąd

Dostarcza świeżą wodę po jej uzdatnieniu, odbiera i oczyszcza ścieki w woj. wielkopolskim. Ale liczy też – jako nieliczna w kraju spółka tego typu – emisje gazów cieplarnianych (GHG).