Litwini sprzedają w Polsce coraz więcej energii elektrycznej

Inter Rao Lietuva, notowana na GPW grupa zarządzająca jedną z największych farm wiatrowych w regionie bałtyckim, zwiększyła wolumen sprzedanej energii na rynku polskim. Pierwszy kwartał 2020 roku zamknęła łącznymi przychodami większymi o 110 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku. Ponad trzykrotnie zwiększył się zysk netto r/r, do poziomu 7,9 mln euro.