Kolejna polska aukcja CO2 rozstrzygnięta. Oferty do 60 euro za tonę CO2

Polska 12 maja 2021 na aukcji uprawnień do emisji CO2 (EUA) sprzedała pulę 2,575 mln uprawnień do emisji po 53,95 euro/EUA, co oznacza, że przychód ze sprzedaży uprawnień EUA w tej aukcji wyniósł ponad 138,9 mln euro.