Kilkanaście poprawek do projektu zmiany ustawy o OZE

Sejmowa komisja energii, klimatu i aktywów przyjęła we wtorek, 18 maja 2021 r., kilkanaście poprawek do projektu nowelizacji ustawy o OZE. Zmienia on m.in. definicję małej instalacji czy przedłuża mechanizmy wsparcia. Poprawki dotyczą m.in. definicji instalacji hybrydowej.