Inwestorzy patrzą firmom na ręce. Czysty wygrywa

Inwestorzy, banki, klienci, partnerzy biznesowi coraz częściej biorą pod uwagę pozafinansowe (środowiskowe, społeczne) kwestie działalności firmy. Tymczasem biznes w Polsce jest słabo albo średnio przygotowany do raportowania tych obszarów swojej aktywności. Zmiany wymuszają kolejne regulacje, ale rynek może zrobić to szybciej i skuteczniej.