Innogy ma system wspomagający pracę w terenie

Innogy Stoen Operator wdrożył narzędzia służące do zarządzania zadaniami dla brygad terenowych oraz do zbierania danych o stanie technicznym sieci.