Giełda Energii otwiera się szerzej na energię z OZE. Będą zachęty i ułatwienia

Towarowa Giełda Energii (TGE) planuje wprowadzić rozwiązania, które poprawią transparentność i bezpieczeństwo transakcji między wytwórcami energii ze źródeł odnawialnych i przedsiębiorstwami, zwiększając dynamikę rynku.