Doszliśmy do ściany. Trzeba wymóc reformę handlu emisjami

Rozmawiamy z Januszem Kowalskim, posłem Solidarnej Polski, przewodniczącym parlamentarnego zespołu ds. suwerenności energetycznej, byłym wiceministrem aktywów państwowych.