Czołowy bank ma nową strategię: miliardy na OZE i ekologię, mniej na źródła emisyjne

Zwiększenie zaangażowania w finansowanie projektów zrównoważonych, wsparcie transformacji energetycznej i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną klientów, własna neutralność klimatyczna, zaangażowanie w zrównoważony rozwój społeczno gospodarczy oraz dbałość o równouprawnienie pracowników – to tylko niektóre z elementów ogłoszonej 25 czerwca 2021 r. strategii ESG Banku Pekao do 2024 r.