Bez tych surowców nie ma transformacji energetycznej. Chiny i Kongo zacierają ręce

Rozwój odnawialnych źródeł energii i samochodów elektrycznych miał zmniejszyć poziom wydobycia surowców mineralnych. Jednak w przypadku niektórych metali i surowców ziem rzadkich dochodzi wręcz do ogromnego wzrostu ich zużycia.